Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 11 lipca 2024 r.

  Na zaproszenie Związku Powiatów Polskich Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski wyjechał do Warszawy na spotkanie Ogólnopolskiego Związku...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Zadania rzecznika konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Podstawę prawną działania Rzecznika stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.).   

Do zadań rzecznika należy w szczególności:

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
   w zakresie ochrony konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
  • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów może również:

  • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
  • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
  • występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
 • reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.

Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.     

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.

  • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
  • W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą:       

 • Zgodnie z art 221 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) "Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."       
 • Zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) "Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową."

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pleszewie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Pleszewskiego. Osoby mieszkające poza powiatem powinny zwrócić się o pomoc do Rzecznika Konsumentów w swoim mieście lub powiecie.

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem