Powiat Pleszewski
EDUKACJA DLA BIZNESU
Powiat Pleszewski otwarty na potrzeby biznesu.
Tworzymy kadry, szkolimy fachowców wprost na Twoje potrzeby Kadrowe!
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
Zapraszamy do kontaktu
odpowiemy na potrzeby biznesu
Zespół Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie to szkoła z tradycjami, która kształci młodzież na potrzeby różnych branż.
 • Współpracujemy z Pleszewskim Cechem Rzemiosł Różnych, Regionalną Izbą Gospodarczą w Kaliszu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.
 • Organizujemy kursy z możliwością uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych.
 • Nasi uczniowie doskonalą się podczas praktyk zawodowych w zakładach pracy, staży zagranicznych i szkoleń branżowych.
Zespół Szkół technicznych w Pleszewie
Zespół Szkół Technicznych
Zapraszamy do kontaktu
odpowiemy na potrzeby biznesu
Zespół Szkół Technicznych kształci na kierunkach technicznych:
 • technikum handlowego,
 • technikum informatycznego,
 • technikum mechatronicznego,
 • technikum pojazdów samochodowych,
 • technikum ekonomicznego,
 • technikum logistycznego,
 • technikum spawalnictwa,
 • technikum fotografii i multimediów,
 • oraz w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
Copyright 2021 Starostwo Powiatowe w Pleszewie