Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 14 lipca 2024 r.

    Uroczysta intronizacja Króla-Elekta’ 2024 BRACTWA STRZELECKIEGO p.w. ŚW. TEKLI w DOBRZYCY Romana Żychlewicza przydomek „Rozważny”. Na ceremonii obecny...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Stowarzyszenia sportowe

Uczniowski klub sportowy/ stowarzyszenie kultury fizycznej podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Pleszewskiego. Wpisu do ewidencji dokonuje się  po przedłożeniu dokumentów:

  • wniosek,
  • statut (3 egzemplarze),
  • lista założycieli, zawierająca: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PSEL, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
  •  informacja o adresie i siedzibie klubu sportowego.

Wpis i odmowa  oraz wykreślenie klubu z ewidencji Starosty Pleszewskiego następuje w drodze decyzji, opłata 10 zł   (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 206 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Obowiązkiem klubu sportowego jest uzyskanie numeru REGON, NIP oraz założenie konta bankowego.
Organem nadzoru dla klubu sportowego na terenie powiatu pleszewskiego jest Starosta Pleszewski.
Rozwiązanie Klubu następuje wskutek podjętej uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Klubu. Uchwała określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek. Po zakończeniu likwidacji należy złożyć wniosek do organu nadzoru  o wykreślenie klubu z ewidencji Starosty. Do wniosku należy dołączyć: protokół z walnego zgromadzenia członków, listę obecności, uchwałę o rozwiązaniu klubu, uchwałę o wyznaczeniu likwidatora, sprawozdanie z likwidacji klubu oraz uchwałę o przekazaniu majątku na określony cel.

Karta Usługi  Nr 73

Druki do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji 
Uchwała o założeniu stowarzyszenia
Uchwała o uchwaleniu statutu stowarzyszenia
Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego
Uchwała o udzieleniu pełnomocnictwa komitetowi założycielskiemu
Lista założycieli
Lista obecności z zebrania założycielskiego stowarzyszenia
Statut stowarzyszenia
Protokół z zebr założycielskiego
Wniosek o wydanie wyciągu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem