Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 14 lipca 2024 r.

    Uroczysta intronizacja Króla-Elekta’ 2024 BRACTWA STRZELECKIEGO p.w. ŚW. TEKLI w DOBRZYCY Romana Żychlewicza przydomek „Rozważny”. Na ceremonii obecny...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Scalanie gruntów w Powiecie Pleszewskim


logo geo scalenia3

umowakwRolnicy z Kwilenia mogą być dobrej myśli! Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Powiat Pleszewski podpisały umowę o przeprowadzeniu i sfinansowaniu scalenia gruntów rolnych w Kwileniu. Cała operacja obejmie obszar ponad 378 ha, w sumie 78 gospodarstw rolnych i będzie kosztować 2,5 mln zł. Scalenie zakończy się w 2022 roku.

Powiat Pleszewski w latach 2010 - 2015 przeprowadził proces scalenia gruntów w miejscowości Brudzewek w Gminie Chocz, gdzie istniało duże rozdrobnienie działek rolnych. Teraz przyszedł czas na Kwileń.

W ubiegłym roku Powiat Pleszewski złożył wniosek o sfinansowanie scalenie gruntów w okolicach Kwilena, gmina Chocz w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa". Był to jedyny wniosek z całego województwa. Nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim był przeprowadzony w listopadzie 2016 roku. W dniu 23 marca 2017r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wniosek Powiatu Pleszewskiego.

umowakw1

29 marca 2017r. w Urzędzie Miasta Gminy Chocz podpisano umowę o przyznaniu pomocy. Ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisali Wicemarszałek Krzysztof Grabowski i Dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Izabela Mroczek, a ze strony Powiatu Pleszewskiego Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Wicestarosta Eugeniusz Małecki oraz Skarbnik Powiatu Mariusz Gramala. Świadkami podpisania umowy byli Burmistrz Chocza Marian Wielgosik i Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Chocz Jan Woldański.

umowakwi

Dofinansowanie wynosi 2.492.876 zł, co niemal w całości wyczerpało alokację środków województwa na realizację scaleń gruntów. Środki w 63,63% pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i są wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pozostała cześć to wkład budżetu państwa.

Na koszt operacji składają się:
• prace projektowe i geodezyjne, które będą kosztować 1.032.050 zł,
• poscaleniowe zagospodarowanie obszaru, w tym budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól, korekta parametrów technicznych urządzeń melioracyjnych oraz rekultywacja ziemi, umożliwiająca mechaniczną uprawę - 1.460.826 zł.

Powierzchnia objęta scaleniem to 378,6578 ha (cały obręb ewidencyjny Kwileń), w tym grunty rolne - 279,8165, grunty leśne - 38,7270 ha oraz grunty zabudowane, zurbanizowane i grunty pod wodami - 60,1143 ha. Łączna liczba działek geodezyjnych wynosi 957. Na obszarze scalenia znajduje się 78 gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 3,98 ha.

Scalenie działek rolnych to bardzo długi i mozolny proces. Operacja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy z nich ma zakończyć się w czerwcu 2020 roku, a drugi do grudnia 2022 roku.

Dodatkowe 1,65 mln zł
na scalenia gruntów rolnych w Kwileniu

efrrow

W kwietniu 2022 r. o kwotę 1.651.389,25 zł Powiat Pleszewski uzyskał zwiększenie grantu z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH i budżetu państwa na zagospodarowanie poscaleniowe tj. budowę dróg dojazdowych do pól i melioracji wodnej w ramach projektu „SCALENIE GRUNTÓW OBIEKTU KWILEŃ, GMINA CHOCZ”.

Pierwotna wycena kosztów inwestycyjnych pochodziła z lat 2016-2017. Od tego czasu ceny robót budowlanych wyraźnie wzrosły, dlatego powiat wystąpił o dodatkowe środki finansowe na ten cel i uzyskał akceptację URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Po zmianach wartość projektu wynosi: 4.144.266,06 zł (w tym 2.636.995 zł z EFRROW). Początkowo: 2.492.876,81 zł (w tym 1.586.216 zł z EFRROW)

Proces scalenia w Kwileniu został przedłużony do 30.XII.2023 r.

 

INFORMACJE Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

Starosta Pleszewski zawiadamia, że w dniu 07 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kwileniu, Stara Kaźmierka 1, 63-300 Chocz odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Kwileń.

obwieszczenie do pobrania

Scalanie gruntów wsi Kwileń rozpoczęte

W dniu 7 czerwca 2017 r. o godz.1700 w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kwileniu w gminie Chocz odbyło się zebranie informacyjne uczestników scalenia, realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem zebrania było zapoznanie zebranych z postanowieniem Starosty Pleszewskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego, poprzez jego odczytanie. Postanowienie wraz z załącznikiem zawierającym wykaz uczestników scalenia zostało odczytane. W zebraniu uczestniczyli: Starosta Pleszewski, przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele wykonawcy Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, Burmistrz i Za-ca Burmistrza Gminy Chocz, Przedstawicie Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Scalenie gruntów nie jest procesem łatwym, lecz dobra współpraca pomiędzy uczestnikami scalenia, geodetą - projektantem, gminą i starostwem pozwoli na uzyskanie pozytywnych efektów.

OBWIESZCZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRAŃ UCZESTNIKÓW SCALENIA, KTÓRYCH TEMATEM BĘDZIE

  • OGŁOSZENIE WYNIKÓW SZACOWANIA
  • WYRAŻENIE ZGODY NA DOKONANY SZACUNEK
  • INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA ŻYCZEŃ DO PROJEKTU SCALENIA

 

Obwieszczenie do pobrania

POSTANOWIENIE O WSZCZĘŚCIU POSTĘPOWANIA SCALENIOWEGO WSI KWILEŃ, GMINA CHOCZ, POWIAT PLESZEWSKI

postanowienie do pobrania

ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW KWILEŃ

postanowienie do pobrania

OBWIESZCZENIE ZAWIADAMIAJĄCE O WYŁOŻENIU PROJEKTU USTALENIA KLASYFIKACJI GRUNTÓW OBRĘBU EWIDENCYJNEGO KWILEŃ W RAMACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA SCALENIOWEGO

treść obwieszczenia do pobrania

DECYZJA DOTYCZĄCA KLASYFIKACJI GRUNTÓW WSI KWILEŃ OBJĘTEJ POSTĘPOWANIEM SCALENIOWYM

decyzja do pobrania

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA WSI KWILEŃ W CELU WYBORU RADY UCZESTNIKÓW SCALENIA

obwieszczenie do pobrania

OBWIESZCZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW OBRĘBU KWILEŃ, GMINA CHOCZ, POWIAT PLESZEWSKI (30 maja 2018r.)

obwieszczenie do pobrania

OBWIESZCZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW OBRĘBU KWILEŃ, GMINA CHOCZ, POWIAT PLESZEWSKI (18 lutego 2019r. oraz 15 marca 2019r.)

obwieszczenie do pobrania

OBWIESZCZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW OBRĘBU KWILEŃ, GMINA CHOCZ, POWIAT PLESZEWSKI

obwieszczenie do pobrania

OBWIESZCZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA, KTÓREGO CELEM BĘDZIE ODCZYTANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT SCALENIA

obwieszczenie do pobrania

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW OBRĘBU KWILEŃ, GMINA CHOCZ

decyzja do pobrania

OBWIESZCZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA, KTÓREGO CELEM BĘDZIE WPROWADZENIE UCZESTNIKÓW SCALENIA W POSIADANIE NOWO WYDZIELONYCH GRUNTÓW OBRĘBU KWILEŃ, GMINA CHOCZ

obwieszczenia do pobrania

OBWIESZCZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO O ODWOŁANIU ZEBRANIA UCZESTNIKÓW SCALENIA, KTÓREGO CELEM MIAŁO BYĆ WPROWADZENIE UCZESTNIKÓW SCALENIA W POSIADANIE NOWO WYDZIELONYCH GRUNTÓW OBRĘBU KWILEŃ, GMINA CHOCZ.

obwieszczenie do pobrania

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO O ZEBRANIU W FORMIE ONLINE UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW OBRĘBU KWILEŃ, GMINA CHOCZ

Obwieszczenie 14.04.2020 do pobrania

  

OBWIESZCZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA, KTÓREGO CELEM BĘDZIE WPROWADZENIE UCZESTNIKÓW SCALENIA W POSIADANIE NOWO WYDZIELONYCH GRUNTÓW OBRĘBU KWILEŃ, GMINA CHOCZ W ZAKRESIE PRZESTRZENNYM DOTYCZĄCYM NOWO POWSTAŁYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 314/1 i 314/2.

Obwieszczenie do pobrania

 

 

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem