Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 11 lipca 2024 r.

    Na zaproszenie Związku Powiatów Polskich Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski wyjechał do Warszawy na spotkanie Ogólnopolskiego Związku...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Nagroda Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica

Nagroda Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica jest honorowym wyróżnieniem za zasługi dla rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego, sportowego, współpracy międzynarodowej lub promocji Powiatu Pleszewskiego.

Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica i wzór wniosku

Nagroda przyznawana jest w formie aktu nadania, wpisu do księgi ewidencyjnej laureatów oraz pamiątki rzeczowej tj. statuetki z brązu o wysokości 30 cm, która przedstawia popiersie Artura Szenica (1869-1932) - ziemianina z Korzkiew, patrioty, działacza niepodległościowego, pierwszego Starosty Pleszewskiego po odzyskaniu niepodległości.     


Po raz pierwszy Nagrody Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica nadano w 2017 roku, a jej pierwszymi laureatami byli:  Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie oraz pan Marek Biernat. Wręczenia nagród dokonali Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka w dniu 6 stycznia 2017r. w kinie "Hel" podczas uroczystej gali z okazji Święta Powiatu Pleszewskiego.

 

 

 

 

***
LAUREACI
NAGRODY STAROSTY PLESZEWSKIEGO
im. ARTURA SZENICA
2017

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Od wielu lat ZSUG aktywnie współpracuje z pracodawcami, w tym z lokalnym rzemiosłem i skuteczne przygotowuje uczniów do wykonywania zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u kilkuset pracodawców z Powiatu Pleszewskiego i powiatów sąsiednich. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami wprowadzono szereg nowatorskich rozwiązań w procesie kształcenia zawodowego, teoretycznego i praktycznego oraz w metodyce nauczania, w tym: włączenie pracodawców w przygotowanie programów nauki w zawodach różnych branż, kształcenie dualne oraz naprzemienną organizację pracy i nauki ucznia (tydzień w szkole, tydzień na praktykach). Wspólnie realizowane są projekty unijne, innowacje pedagogiczne a także przygotowania do udziału w konkursach branżowych np. budowlanych, fryzjerskich, piekarskich i gastronomicznych.
Uczniowie ZSUG odnoszą sukcesy w konkursach i turniejach zawodowych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskich, zdobywają dyplomy dodatkowych form kształcenia, stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Starosty Pleszewskiego.
W ciągu ostatnich 10 lat poza subwencją oświatową szkoła pozyskała dodatkowe 2 mln zł środków zewnętrznych na realizację projektów edukacyjnych i różnych form działalności, jak: staże, wymiany zagraniczne, szkolenia branżowe, warsztaty, jak również na doposażenie w sprzęt do pracowni zawodowych, pomoce dydaktyczne i podręczniki szkolne.
ZSU-G współpracuje z zagranicznymi szkołami zawodowymi m.in. z Gütersloh i Borna w Niemczech oraz ze Stebnika k. Truskawca na Ukrainie.
Od czterech lat Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych jest organizatorem Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie - sztandarowej imprezy Powiatu Pleszewskiego, promującej tradycje rzemieślnicze i szkolnictwo zawodowe. Festiwal odniósł ogromny sukces frekwencyjny i promocyjny.
ZSUG kultywuje pamięć i krzewi idee swojego wielkiego patrona Hipolita Cegielskiego. Kształci i wychowuje młodzież w duchu pozytywizmu i pracy organicznej, w kulcie pracowitości, przedsiębiorczości, kreatywności i samodzielności. Rok rocznie szkoła organizuje Święto Patrona, a do tradycji szkoły wprowadzono ceremonię symbolicznego pasowania absolwentów na czeladników "Szablą Kilińskiego".
Poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniło ZSU-G w Pleszewie Medalem "LABOR OMNIA VINCIT".
W 2016 roku szkoła zawodowa w Pleszewie obchodziła Jubileusz 130-lecia.


Nagrodę dla ZSU-G w Pleszewie odebrała dyrektor szkoły Iwona Kałużna


Marek Biernat

Marek Biernat jest trenerem dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym "ŻAKI" Taczanów. Jego podopieczni, młodzi tenisiści regularnie zdobywają medale w Okręgowych Turniejach Klasyfikacyjnych i Mistrzostwach Okręgu - Południowa Wielkopolska.

Marek Biernat jest także prezesem i trenerem w klubie sportu niepełnosprawnych "START" Kalisz oraz jednym z trenerów polskiej Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych. Pełni ponadto funkcję członka Prezydium Zarządu Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego. Jest sędzią międzynarodowym w tej dyscyplinie sportu. To on zorganizował po raz pierwszy w Pleszewie Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym w 2014 roku. Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro jego podopieczni zdobyli aż 8 medali. Jak sam przyznaje był bardzo miło zaskoczony, że udało się odnieść aż tak wielki sukces. ego motto życiowe brzmi: "Walcz o to czego pragniesz, bo samo do ciebie nie przyjdzie, szczęściu trzeba pomóc".


Jörg Bensberg

Nagroda została przyznania za zasługi dla Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Jest wyrazem uznania i wdzięczności za osobiste zaangażowanie Landrata Ammerlandu Jörga Bensberga w rozwijanie i umacnianie partnerstwa Powiatu Ammerland (Dolna Saksonia, Niemcy) i Powiatu Pleszewskiego (Wielkopolska, Polska).
Jörg Bensberg od początku był zwolennikiem porozumienia obu powiatów. Gdy w 2000r. podpisywano porozumienie partnerskie pełnił funkcje dyrektora administracyjnego powiatu Ammerland. Uważany jest za jednego ze współtwórców i dobrego ducha współpracy obu samorządów. Partnerstwo Ammerlandu i Powiatu Pleszewskiego było impulsem do nawiązania współpracy między gminami, instytucjami, szpitalami i szkołami. Zaangażowany w organizację wizyt w obu krajach, wymianę młodzieży, wspólne projekty, wydarzenia kulturalne, sportowe oraz działania na rzecz zbliżenia różnych środowisk z powiatów pleszewskiego i ammerlandzkiego - seniorów, kobiet, gospodyń wiejskich, lekarzy, strażaków, sportowców, artystów, pracowników oświaty, opieki społecznej i gospodarki wodnej. Nagroda stanowi podziękowanie za 16 lat przyjaźni i pomyślnej współpracy obu samorządów.

Nagroda została przekazana w dniu 13 stycznia 2017r. na Spotkaniu Noworocznym Ammerland w Westerstede
przez Starostę Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego
i Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie Mirosława Kuberkę.


 

***
LAUREACI 
NAGRODY STAROSTY PLESZEWSKIEGO
im. ARTURA SZENICA
2018

Tomasz Vogt

Tomasz Vogt - założyciel prywatnych instytucji kultury: Muzeum Piekarstwa w Pleszewie oraz Muzeum Tradycji Rzemiosła Pleszewskiego.
Muzeum Piekarstwa mieści się w dawnej piekarni rodzinnej na rogu ul. Kraszewskiego i Tyniec, która funkcjonowała od 1913 roku. W 2005 roku produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych została przeniesiona do nowoczesnego zakładu w Kowalewie, a w dawnym zakładzie urządzono muzeum. Na ekspozycję składa się ponad 1000 eksponatów, wśród nich: piece, maszyny, urządzenia piekarnicze oraz sprzęt m.in.: mieszarki, ubijarki, drylownice, żarna, formy. Ponadto w zbiorach znajdują się dokumenty cechowe (najstarsze z nich pochodzą z 1784 roku), stare protokólarze Cechu Piekarskiego, statuty piekarskie, stemple oraz pamiątki rodziny Vogtów, która trudni się piekarstwem od ponad 170 lat. Placówka prowadzi działalność wystawową i edukacyjną, organizując lekcje muzealne oraz warsztaty z wypieku bułek, ciast domowych lub tradycyjnych Rogali Marcińskich.
Wielkim marzeniem Tomasza Vogta było stworzenie izby muzealnej ginących zawodów rzemieślniczych, takich jak kowal, szewc, garncarz, bednarz, rymarz i siodlarz. Po wielu latach starań w 2014 roku otworzył Muzeum Pamięci Rzemiosła Pleszewskiego, któremu przyświeca hasło "Kuźnia zawodów - ocalić od zapomnienia". Muzeum mieści się w dawnej kuźni na rogu ul. Podgórnej i Krótkiej w Pleszewie, wybudowanej w 1915 roku. W muzeum można zobaczyć zrekonstruowane stanowiska pracy, narzędzia, zdjęcia i dokumenty związane z rzemiosłem, wykonywanym dawniej na Ziemi Pleszewskiej, a wpisanym w wielkopolską tradycję i historię.

Brązową statuetkę - popiersie Artura Szenica - wraz z aktem nadania nagrody Tomasz Vogt otrzymał 6 stycznia 2018r. podczas uroczystej gali z okazji Święta Powiatu Pleszewskiego w kinie "Hel"

Hanna Suchocka 

akthannasuchocka

Nagrodę Honorową Starosty Pleszewskiego „Statuetkę Artura Szenica” otrzymała Hanna Suchocka - rodowita Pleszewianka, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UAM w Poznaniu, Prezes Rady Ministrów RP w latach 1992-1993, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, posłanka na Sejm, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i honorowa przewodnicząca Komisji Weneckiej.

nagrszdlahs

Statuetkę wręczyli Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka 9 listopada 2018 r. podczas uroczystej XXXVII sesji Rady Powiatu w Pleszewie, zorganizowanej w auli Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz 20-lecia reformy administracyjnej i reaktywowania Powiatu Pleszewskiego.

Prof. Hanna Suchocka otrzymała nagrodę „w dowód uznania za osobisty wkład w budowanie wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej, osiągnięcia w działalności politycznej i dyplomatycznej, reprezentowanie wysokich standardów w służbie publicznej oraz zaangażowanie w sprawę reaktywowania Powiatu Pleszewskiego”. Przekazując statuetkę starosta Maciej Wasielewski powiedział: - Jesteśmy bardzo wdzięczni za pani nieocenioną rolę, za wstawiennictwo w tej kluczowej sprawie. Mieliśmy dużo szczęścia, że znalazła się pani wówczas w kręgach decyzyjnych i mogła pomóc swemu rodzinnemu miastu. Dziś mamy niepowtarzalną okazję, aby za to wsparcie serdecznie podziękować.

Tego samego dnia przed sesją Premier Hanna Suchocka i Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski odsłonili tablicę pamiątkową „Bohaterom Niepodległości Ziemi Pleszewskiej 1918-1919”  na ścianie frontowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie, a na skwerze przy urzędzie posadzili buk na pamiątkę obchodów „100-lecia Niepodległości”.

***
LAUREACI
NAGRODY STAROSTY PLESZEWSKIEGO
im. ARTURA SZENICA
edycja 2019

 

FAMOT Pleszew
szenic famot


W styczniu 2019 roku laureatem Nagrody Honorowej Starosty Pleszewskiego imienia Artura Szenica została spółka FAMOT Pleszew. Samorząd powiatowy docenił  osiągnięcia inwestycyjne i biznesowe; w  2018 roku spółka FAMOT zakończyła I etap rozbudowy fabryki obrabiarek w Pleszewie. Oddano wówczas do użytku nową halę montażu, wydział obróbki mechanicznej, linię produkcji wrzecion oraz obszar logistyki. Jednocześnie wdrożono innowacje i zaawansowane technologie; zintegrowany system informatyczny i zoptymalizowany proces przepływu materiałów. Dzięki przełomowym inwestycjom FAMOT Pleszew stał się pierwszą Fabryką Cyfrową Grupy DMG MORI. Obecnie należy do najnowocześniejszych firm w Polsce i największych producentów obrabiarek w Europie.

famot szenic

Nagroda została wręczona 6 stycznia 2019 r. na uroczystej gali Święta Powiatu Pleszewskiego, zorganizowanej w nowo wybudowanej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie. Statuetkę w imieniu firmy FAMOT odebrał kierownik Działu Zapewnienia Jakości i Serwisu Roman Michalski.
 

Tadeusz Stefaniak 

szenic stefaniak

Tadeusz Stefaniak otrzymał Nagrodę Honorową Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica „za szczególne osiągnięcia w wieloletnim zarządzaniu Pleszewskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. oraz wybitną działalność na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Powiecie Pleszewskim”. Tadeusz Stefaniak był w latach 2012-2019 Prezesem PCM Sp. z o.o., wcześniej wiceprezesem i dyrektorem ds. technicznych szpitala.

tstef

Ceremonia wręczenia trofeum odbyła się 2 kwietnia 2019 r. podczas V sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji. Władze Powiatu Pleszewskiego ofiarowały prezesowi Tadeuszowi Stefaniakowi statuetkę wraz z aktem nadania tytułu i listem gratulacyjnym następującej treści:

„Rada i Zarząd Powiatu w Pleszewie składają Panu wyrazy wdzięczności i podziękowania za wiele lat pracy oraz zarządzanie PLESZEWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o.o. w okresie 2012-2019.
Jest Pan współautorem wielkiego sukcesu pleszewskiego szpitala. Zawdzięczamy Panu kluczowe inwestycje: lądowisko dla Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, nowy blok szpitala z Oddziałami Rehabilitacyjnym i Noworodkowym, Onkologią i Zakładem Fizjoterapii, kompleksową termomodernizację obiektów szpitalnych, zmodernizowany Oddział Opieki Długoterminowej i ostatni ważny element - rozbudowany Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Dla szpitala w Pleszewie uczynił Pan wiele dobrego. Nigdy o tym nie zapomnimy. PCM jest dobrze oceniany przez ekspertów, dysponuje najwyższymi certyfikatami jakości i bezpieczeństwa, doskonale wypada w rankingach branżowych, zalicza się do najlepszych szpitali powiatowych w Polsce. Dziękujemy za zdobycie dla PCM-u wyższego, II stopnia zabezpieczenia w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej tzw. sieci szpitali. Dzięki temu możemy być spokojni o finansowanie działalności PCM z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zostawia Pan po sobie szpital nowoczesny, wyremontowany, dobrze wyposażony, stabilny finansowo, konkurencyjny, z perspektywami na przyszłość. Dziękujemy za Pana determinację, pracowitość i zaangażowanie w sprawy szpitala. Dziękujemy za to, że mogliśmy dzielić z Panem dumę z osiągnięć PCM-u. Dziękujemy za troskę o dobre warunki diagnozowania, leczenia i pobytu pacjentów w naszym szpitalu.
Współpraca z Panem była dla nas honorem. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu.”
 
Nagrodę wręczyli Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji Marian Adamek

***

LAUREACI
NAGRODY STAROSTY PLESZEWSKIEGO
im. ARTURA SZENICA
edycja 2020

Tadeusz Rak 

tadeusz rak akt szenic

Laureatem Nagrody Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica w 2020 r. został Prezes Zarządu Fabryki Maszyn Spożywczych PLESZEW S.A. Tadeusz Rak „za szczególne osiągniecia dla rozwoju gospodarczego oraz działalność na rzecz promocji i rozwoju Powiatu Pleszewskiego”. Nagrodę wręczyli Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Przewodniczacy Rady Powiatu w Pleszewie Marian Adamek na X. Jubileuszowej Gali Święta Powiatu Pleszewskiego dn. 6 stycznia 2020 r. w Domu Kultury w Pleszewie.  

szenictrak

Od 1994 roku Tadeusz Rak jest Prezesem Zarządu i współwłaścicielem spółki SPOMASZ Pleszew S.A. Pod jego kierownictwem przedsiębiorstwo przeszło pomyślnie proces restrukturyzacji i modernizacji. Fabryka „Spomasz” jest znanym producentem maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, które sprzedaje do kilkudziesięciu krajów na całym świecie. Obecnie zatrudnia około 200 pracowników i pozostaje jednym z największych pracodawców w Powiecie Pleszewskim.

SPOMASZ jest bardzo aktywny na rynkach światowych. W ostatnich latach prezentował swoją ofertę handlową na międzynarodowych targach przemysłowych, konferencjach i misjach naukowo-gospodarczych m.in.: w Kolonii (w Niemczech), w Bangkoku (Tajlandia), w Kolumbii, w Kigali - stolicy Rwandy, w Hawanie na Kubie i Sydney w Australii.

Firma może poszczycić się wieloma wyróżnieniami, nagrodami branżowymi, certyfikatami oraz medalami targowymi. W ostatnich latach zdobyła m.in.: Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018 za innowacje w przemyśle, nagrodę „Złoty Merkury 2017” Polskiej Izby Gospodarczej za wybitne osiągnięcia w rozwoju eksportu, Złote Medale 2016 i 2017 Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA - TECH i „Złoty Medal” 2017 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii w Brukseli.

Pleszewski SPOMASZ kilkakrotnie zdobywała certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Uzyskał certyfikat Wielkopolskiej Fundacji Żywności „DOBRE BO POLSKIE”, certyfikat Urzędu Marszałkowskiego „WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ”, nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski” 2018, tytuł KRYSZTAŁOWY HIT Polskiej Izby Gospodarczej, tytuł „GAZELA BIZNESU”, tytuł „SOLIDNY PRACODAWCA DEKADY”, certyfikat WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ, ponadto certyfikat „ZAWODOWO ODPOWIEDZIALNEGO PRACODAWCY” i dyplom „LIDER FILANTROPII” podczas Forum Darczyńców, organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. To są osiągnięcia tylko z ostatnich lat.

Fabryka SPOMASZ od lat jest wizytówką gospodarczą i symbolem przemysłowego charakteru Pleszewa i Powiatu Pleszewskiego.

Tadeusz Rak był inicjatorem utworzenia Pleszewskiej Izby Gospodarczej. Przez szereg lat pełnił funkcję prezesa izby. Działał w Regionalnej Komisji Ochrony Pracy i Radzie Programowej Sieci Otoczenia Biznesu Płd. Wielkopolski. Od 2007 roku jest przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia (obecnie Powiatowej Rady Rynku Pracy) przy Staroście Pleszewskim.

Aktywny samorządowiec. Był radnym Rady Powiatu w Pleszewie I i II kadencji (1999-2002, 2002-2006). Członek i działacz polityczny Ligi Miejskiej, Komitetu Ugrupowań Posierpniowych oraz Forum Samorządowego Ziemi Pleszewskiej.

Członek Zarządu - podstarszy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie. Należy do wielu innych organizacji społecznych, działających w Powiecie Pleszewskim. Wyróżnia się pracą społeczną i charytatywną, działalnością na rzecz kultury i osób potrzebujących, między innymi chorych dzieci. Wspiera Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Polski Czerwony Krzyż, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenie „Lato z Solidarnością”, Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie, DPS w Broniszewicach, Ligę Ochrony Przyrody, kluby sportowe, straż pożarną, parafie i pleszewski szpital. Jest mecenasem Koła Śpiewackiego „Lutnia”.

Za swoją działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie nagradzany. Tadeusz Rak zdobył tytuły „Biznesmena Roku 2001 Ziemi Pleszewskiej”, „Pleszewianina Roku 2011” i „Mecenasa Pleszewskiej Kultury 2011”.

Odznaczenia: • Złoty Krzyż Zasługi • Srebrny Krzyż Zasługi • Krzyż Komandorski z Mieczami Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP • Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” • Krzyż Zasługi Związku Inwalidów Wojennych • Odznaka Honorowa „Za zasługi dla oświaty” • Odznaka „Za zasługi dla Polskiego Związku Chórów i Orkiestr” • Odznaka „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” • Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” • Medal „Za zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”.

Opr.
Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem