Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 15 czerwca 2024 r.

  Wicestarosta Pleszewski Marek Zdunek i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka uczestniczyli w Gali Jubileuszowej 105-lecia...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Zarząd powiatu

Starosta Pleszewski - Maciej Wasielewski

Maciej Wasilewski

Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika należy:

 1. Organizowanie pracy Starostwa,
 2. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
 3. Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 4. Realizacja polityki personalnej w Starostwie,
 5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży,
 6. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu,
 7. Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz.

 

Wicestarosta Pleszewski - MAREK ZDUNEK

Marek Zdunek

 1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.
 2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez Starostę jego funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

 

Członkowie Zarządu

 1. Grażyna Kaczmarek
 2. Michał Kaczmarek
 3. Marek Szewczyk

 

Sekretarz - URSZULA BALICKA

Tel. (62) 742-96-40, Nr pok. 102

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 1. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie.
 2. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych.
 3. Nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.
 4. Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd.
 5. Zapewnianie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa.
 6. Nadzorowanie funkcjonowania systemów informatycznych, zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków Starostwa.
 7. Potwierdzanie zgodności dokumentów z oryginałem.
 8. Dekretacja przesyłek wpływających do Starostwa.
 9. Zastępowanie Starosty i Wicestarosty w czasie ich jednoczesnej nieobecności.
 10. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

Skarbnik - Mariusz Gramala

Tel. (62) 742-96-73, Nr pok. 103

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

 1. Opracowanie projektów uchwał :budżetowej, o prowizorium budżetowym oraz o zmianie uchwały budżetowej.
 2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmianie.
 3. Nadzór nad realizacją Budżetu powiatu oraz bieżąca kontrola jego wykonania.
 4. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 5. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
 6. Dysponowanie środkami pieniężnymi.
 7. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 8. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa.
 9. Przygotowywanie dla Regionalnej Izby Obrachunkowej materiałów wymaganych przepisami prawa.

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem